Velkommen til BYGDØHUS

Bygdøhus er et resultat av stort lokalt engasjement og spleiselag. Stiftelsen Bygdøhus startet med å realisere drømmen om en ny flerbrukshall og aktivitetshus sommeren 2002. Vår nye arena stod ferdig sommeren 2004. Arenaen har aktiviteter som badminton, håndball, basketball, fekting, fotball, tennis, curling, aerobic, trim, treningsstudio, ungdomsklubb, seniorsenter med mer. Over 50% av arenaen er finansiert gjennom tilskudd fra privatpersoner og private stiftelser.

              


UNDERJORDISK IDRETTSHALL
Les oppdatert status for prosjektet av den nye idrettshallen


ETABLERING AV IDRETTSLAG
Les om forslaget om etablering av et idrettslag  bestående av klubber tilknyttet til Bygdøhus eller Bygdøy som område. 

KART OG VEIBESKRIVELSE

 


Stiftelsen Bygdøhus : Huk Aveny 45 : Postboks 1 Bygdøy : 0211 OSLO :  Tel. 47 47 70 30