Se Seniorsenterets hjemmeside:

http://www.bygdoysenior.no


IDRETT
Finn mer informasjon om tilsluttede klubber

Bygdøy Seniorsenter
www.bygdoysenior.no

Health Angels
Det lille "treningssenteret" med det store tilbudet.

TIL FORSIDE


Stiftelsen Bygdøhus : Huk Aveny 45 : Postboks 1 Bygdøy : 0211 OSLO :Tel. 47 47 70 30