Abonnement TRIMROM 2.etg.

Ønsker du å kjøpe abonnement, så kontakt oss på
post@bygdoehus.no der du angir:

   -  navn

   -  adresse

   -  e-mail adresse

   -  alder

   -  og eventuelt hvilken klubb du er medlem av.

Du kan også komme innom kontoret i arbeidstiden,
mellom kl. 8:00 og 16:00.

        PRISER:

   -   kr. 1 700,- per år

    -  kr. 1 200,- per år hvis du er medlem i :
      Bygdø Badmintonklubb, Bygdø Curling Club,
      Bygdø Basketballklubb, Bygdø Tennisklubb,
      Bygdø Fekteklubb, HUK Fotballklubb eller
      Health Angels studio

   -  Familieabonnement koster kr. 3 300,- per år eller
      kr. 2 300,- per år hvis minst en familiemedlem
      er medlem i en av ovennevnte klubber.

Aldersgrense 16 år eller ledsaget av annen voksen abonnent.
 

IDRETT
Finn mer informasjon om tilsluttede klubber

Bygdøy Seniorsenter
www.bygdoysenior.no

"Health Angels"
Det lille "treningssenteret" med det store tilbudet.

Leie lokale
Stiftelsen Bygdøhus utleier lokaler til møter, seminarer og andre events.

TIL FORSIDE


Stiftelsen Bygdøhus : Huk Aveny 45 : Postboks 1 Bygdøy : 0211 OSLO  : Tel. 47 47 70 30